aKhmad syam'un

guru sd yppsb 3

BIOGRAFI

  • Nama: Akhmad Syam'un, M.Pd.I

  • Institusi: SD YPPSB 3 Sangatta Utara

  • Tugas: Waka Kurikulum, Guru Agama Islam, Pembina Olimpiade Matematika

  • Pendidikan: S1 Tadris Matematika STAIN Tulungagung (2009), S2 Pendidikan Islam Pascasarjana STAIN Tulungagung (2011)

MENU

MATERI PAI

TUTORIAL

KISAH HIKMAH

ADMINISTRASI GURU