PAI Kelas 3

MATERI SEMESTER 1

TEMA 1NABI MUHAMMAD
TEMA 3ALLAH MAHA ESA DAN MAHA PEMBERI
TEMA 4TANGGUNG JAWAB, TAWADUK DAN PEDULI
TEMA 5IBADAH SALAT

MATERI SEMESTER 2

TEMA 7IKHLAS DAN MOHON PERTOLONGAN
TEMA 9ALLAH MAHA MENGETAHUI DAN MAHA MENDENGAR
TEMA 11ZIKIR DAN DOA