Program Tahunan

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

KURIKULUM 2013 - NASIONAL

PAI KELAS 1

PAI KELAS 2

PAI KELAS 3

PAI KELAS 4

PAI KELAS 5

PAI KELAS 6

KURIKULUM 2013 - DARURAT COVID-19

PAI KELAS 1

PAI KELAS 2

PAI KELAS 5

PAI KELAS 6